Lietošanas noteikumi

1. SIA Izdevniecība “Dienas Žurnāli” uztur, koordinē un organizē darbību tīmekļa vietnē Tver.lv. Tver.lv domēna vārda lietošanas tiesības pieder SIA Izdevniecība “Dienas Žurnāli”.

2. Portāla Tver.lv lietotājs (turpmāk tekstā – Lietotājs) ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto Tver.lv sniegtos pakalpojumus, apmeklē Tver.lv un/vai publisko saturu.

3. Tver.lv neatbild par saturam pievienotajiem komentāriem, kā arī patur tiesības izdzēst komentārus vai ziņot par to tiesību sargājošām iestādēm, ja:

3.1. komentārs ir pretrunā ar Latvijas Republikas vai starptautiskajām tiesību normām;

3.2. komentārs ir publicēts, slēpjoties zem cita cilvēka vārda;

3.3. komentārus, kas satur ar Tver.lv nesaskaņotu reklāmu;

3.4. komentārs ir cilvēka godu vai cieņu aizskarošs;

3.5. komentārs ir neētisks, draudošs, aizskarošs, apmelojošs, neslavu ceļošs, neķītrs, vulgārs, pornogrāfisks, zaimojošs, rasu vai nāciju naidu veicinošs, piedauzīga rakstura (tai skaitā attēls vai video).

4. Tver.lv aicina komentētājus ievērot morāles un pieklājības normas.

5. Portāla Tver.lv ievietotais saturs ir aizsargāts saskaņā ar Latvijas Republikas un starptautiskajām tiesību normām. Jebkura Tver.lv publicēto materiālu kopēšana, pārveidošana, uzglabāšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir aizliegta bez Tver.lv rakstiskas atļaujas.

6. Tver.lv lietotājs uzņemas atbildību par to, ka viņa publiskotais saturs ir likumīgi iegūts un lietotājam ir tiesības šos materiālus lietot un izmantot.

7. Lietotājs atbild par sekām, kuras rodas šādu materiālu publiskošanas, nosūtīšanas vai ievietošanas portālā Tver.lv rezultātā.

8. Portālā Tver.lv ir aizliegts publiskot, ievietot vai nosūtīt citiem lietotājiem LR un starptautiskajos tiesību aktos noteikto nepublicējamo informāciju, tajā skaitā un ne tikai:

8.1. materiālus, kuru publiskošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības;

8.2. materiālus, kuri aizskar personas godu un cieņu;

8.3. materiālus, kuri aicina uz vardarbību, rasu naidu vai jebkādu citu prettiesisku darbību veikšanu.

9. Lietotājs saglabā autortiesības un jebkuras citas tiesības, kuras attiecībā uz materiāliem lietotājam pieder. Publiskojot, iesniedzot, izvietojot materiālus portālā Tver.lv, un akceptējot šos Tver.lv lietošanas noteikumus lietotājs vienlaicīgi izsniedz SIA Izdevniecība “Dienas Žurnāli” neatsaucamu, vienkāršu, beztermiņa licenci, kas ir spēkā visā pasaulē un par kuru nav jāveic autoratlīdzības maksājumi. Licence ļauj SIA “Dienas Žurnāli” atveidot, publiskot, adaptēt, pārveidot, pārtulkot, publicēt, publiski izpildīt, publiski attēlot vai izplatīt, padarīt pieejamus jebkurā vidē jebkurus materiālus, kurus lietotājs publiskojis Tver.lv.

10. Portāla lietotājs piekrīt, ka Tver.lv, veicot nepieciešamos tehniskos pasākumus, lai savus lietotājus nodrošinātu ar pakalpojumiem, ir tiesīgs pārsūtīt un izplatīt materiālus pa dažādiem publiskiem tīkliem un dažādās informācijas vidēs, veikt materiālu saturā tādas izmaiņas, kādas ir nepieciešamas, lai šos materiālus saskaņotu un pielāgotu tīklu, iekārtu, pakalpojumu un mediju darbību tehniskajām prasībām.

11. Tver.lv nav atbildīgs par lietotāju publiskotajiem materiāliem un/vai savstarpēji nosūtītajiem materiāliem un šajā sakarā radītajam sekām.

12. Lietotājam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Tver.lv tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret Tver.lv saistībā ar darbībām, kuras veicis Tver.lv lietotājs.

13. SIA Izdevniecība “Dienas Žurnāli” ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus. Šo noteikumu izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tie ir publiskoti portālā Tver.lv.

14. Ja lietotājs neievēro šos noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

15. Ja lietotājs vēlas izmantot Tver.lv esošos materiālus, lietotājam jāsazinās ar SIA Izdevniecība “Dienas Žurnāli”, rakstot  [email protected].